Kesäaika (koskee soluhuoneita)

Vuokrasopimuksen voimassaolo

Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan soluhuoneiden vuokrasopimus on voimassa vuosittain 1.9. ja 31.5. välisenä aikana. Soluhuone on luovutettava viimeistään kesäkuun ensimmäisenä arkipäivänä klo 12. Oma huone vapautuu vakituisen asukkaan käyttöön viimeistään syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä klo 12. Syyskuun alusta asukkaan vanha vuokrasopimus siis jatkuu automaattisesti, ellei vuokrasopimusta ole irtisanottu.


Kesäaikana asuminen

Mikäli vuokralainen haluaa asua ylioppilaskylässä 1.6. ja 31.8. välisenä aikana, on siitä solmittava erillinen määräaikainen vuokrasopimus. Kesäaikana asumisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin toimistolle maaliskuussa annettavien ohjeiden mukaisesti. Mikäli vakituinen asukas ei ilmoita kesäajan asumisestaan määräaikaan mennessä, oletuksena on, että huone vapautuu kesäajaksi vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.


Pakollinen maatalous- ja puutarhaharjoittelu

Huhti- ja toukokuun vuokranmaksusta ovat vapautettuja ainoastaan pakolliseen maatalous- tai puutarhaharjoitteluun lähtevät opiskelijat. Huhti- tai toukokuussa harjoitteluun lähtevän on vapautettava huoneensa viimeistään huhtikuun tai toukokuun ensimmäisenä arkipäivänä klo 12. Harjoitteluun lähtevän on ilmoitettava asiasta toimistolle helmi-maaliskuun aikana. Asiasta tiedotetaan keväällä vielä erikseen. Mikäli pakollisesta harjoittelusta ei ilmoiteta määräaikaan mennessä, vakituinen asukas ei vapaudu vuokranmaksusta.


Poismuutto kesäajaksi

Kesäksi poismuuttavan asukkaan tulee siivota ja tyhjentää huoneensa kaikista omista tavaroistaan, koska vapautuvat huoneet vuokrataan muun muassa Helsinkiin kesätöihin tuleville opiskelijoille. Huomioithan, että vakuus palautetaan ainoastaan, jos vuokrasopimus irtisanotaan. Mikäli loppusiivous on laiminlyöty, peritään poismuuttavalta siivouskorvaus. Poismuuttajan muistilista.