Asunnon hakeminen

Asuntohakemus PDF-tiedostona.

Täytä tulostettava hakulomake huolellisesti. Liitä hakemukseen kaikki tarvittavat liitteet (ks. alla), sillä puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemus ja tarvittavat liitteet tulee toimittaa sivun oikeassa laidassa olevaan osoitteeseen.

Ylioppilaskylän lautakunta päättää asukasvalinnoista. Lautakunta kokoontuu kuukausittain lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin lautakunta kokoontuu heinä- tai elokuussa valitsemaan uudet asukkaat 1.9. alkaen vapautuviin huoneisiin ja asuntoihin.

Hakemukset ehtivät heinäkuun 2019 asukasvalintakokoukseen, mikäli ne ovat perillä viimeistään 12.7.2019 klo 12.00. Kokous pidetään illalla 16.7.2019. Kesän asukasvalintakokouksen jälkeen kaikille hakijoille lähetetään postitse tieto joko asukkaaksi hyväksymisestä tai varasijalle jäämisestä. Muulloin otetaan yhteyttä vain hakijoihin, joille tarjotaan asuntoa. Hakemuksia voi toimittaa myös 12.7 jälkeen, sillä asuntopaikkoja voi vapaututa lisää myös loppukesästä ja alkusyksystä.

Huomioithan, että hakemus on voimassa aina kuluvan lukukauden loppuun asti. Jos haluat lukukauden
lopussa pysyä edelleen hakijana, hakemus ja liitteet tulisi päivittää.

Asunnoista ja hakumenettelystä voi tiedustella Latokartano-säätiön toimistosta.


Hakemuksen tarkemmat täyttöohjeet:

 • Verotettava tulo (ansiotulo+pääomatulo) valtionverotuksessa: Verotustodistuksessa kohdat “Verotettavat ansiotulot valtionverotuksessa” + ”Verotettavat pääomatulot”.
 • Varallisuus (arvioitu käypä arvo), verotuksessa huomioitava: Arvioitu sijoitusvarallisuuden määrä (sis. arvopaperit, maat ja kiinteistöt).
 • Kuluvan vuoden kokonaiskuukausitulot (arvio ansiotuloista): Arvio kuluvan kalenterivuoden ansiotuloista. Mukaan ei lasketa opintorahaa, asumislisää eikä muita sosiaalietuuksia.
 • Valtion takaamat opintolainat (kokonaismäärä) ja/tai muut lainat: Kuluvan vuoden tieto. Muilla lainoilla tarkoitetaan valtion verotuksessa huomioitavia lainoja.
 • Haettava huoneisto: Merkitse ensisijainen hakukohde ruutuun numerolla 1 ja toissijainen hakukohde ruutuun numerolla 2. Esimerkiksi jos haluat hakea yksiötä, mutta myös soluasunto käy, merkitse yksiö numerolla 1 ja soluasunto numerolla 2. Soluasuntoa haettaessa voit myös laittaa soluvaihtoehdot mieleiseesi järjestykseen. Esimerkiksi sekasolu ensisijaisena vaihtoehtona numerolla 1 ja tyttö-/poikasolu toissijaisena vaihtoehtona numerolla 2. Jos jokin hakukohde ei ehdottomasti käy, merkitse se numerolla 0.
 • Lisätiedot: Muut hakijan ja hänen puolisonsa taloudellista asemaa koskevat tiedot, velat, huoltovelvollisuus, vammaisuus, sairaus yms. (voi esittää myös liitteessä)
 • Asuntoa koskevat toivomukset: Esimerkiksi toiveet soluhuoneen koosta tai pääsemisestä samaan soluun toisen henkilön kanssa.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Läsnäolotodistus tai uusilta opiskelijoilta ilmoitus yliopistoon hyväksymisestä (=hyväksymiskirje), kopio riittää.
 • Virkatodistus, josta selviävät perhesuhteet (myös puolisolta).
 • Oikeaksi todistettu jäljennös verotustodistuksesta, viimeksi vahvistetusta verotuksesta (myös puolisolta).
 • Todistus valtion takaamien opintolainojen määrästä ja muista lainoista. Tarvitaan vain, mikäli hakijalla on omaisuutta, johon lainat kohdistuvat.
 • Opintosuoritusote (ei koske maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uusia opiskelijoita), epävirallinen ote riittää.
 • Muut mahdolliset todistukset, kuten lääkärintodistus, irtisanomisilmoitus tai todistus varusmiespalveluksesta