Asunnon hakeminen

Asuntohakemus PDF-tiedostona.

Verkkopohjainen asuntohakemus

Täytä hakulomake huolellisesti. Liitä hakemukseen kaikki tarvittavat liitteet (ks. alla), sillä puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemus ja tarvittavat liitteet tulee toimittaa sivun oikeassa laidassa olevaan osoitteeseen. Mikäli täytät hakemuksen tietokoneella huolehdi siitä, että se on luettavissa ja että teksti sopii ruutuihin. Jotkin selaimet eivät osaa sovittaa tekstiä ruutuihin.

Kesän aikana syksyllä (1.9. alkaen) vapautuvia soluasuntoja tarjotaan hakijoille Latokartanon ylioppilaskylän toimistolta käsin edellä mainittujen ehtojen mukaisesti eli samoin valintaperustein kuin lautakunnan kokouksissakin. Yksiöihin ja kaksioihin kohdistuvat hakemukset käsitellään kuitenkin vasta kesän ainoassa lautakunnan kokouksessa heinäkuussa.

Ylioppilaskylän lautakunta päättää asukasvalinnoista lukukauden aikana syyskuusta huhtikuuhun. Kuukausittaisissa kokouksissa käsitellään asukasasiat, joissa valitaan uudet asukkaat vapaana oleviin huoneisiin. Asukkaat vapaisiin asuntoihin valitaan säätiön ohjesäännön mukaisesti opiskelijoista, joilla on opinto-oikeus maatalousaineisiin tai muihin ruoka-alan aineisiin.


Hakemukset ehtivät heinäkuun 2023 asukasvalintakokoukseen, mikäli ne ovat perillä ylioppilaskylän toimistossa viimeistään kaksi päivää ennen asukasvalintakokousta. Kaikille hakijoille lähetetään viimeistään kesän asukasvalintakokouksen jälkeen postitse tieto joko asukkaaksi hyväksymisestä tai varasijalle jäämisestä. Hakemuksia voi toimittaa myös kokouksen jälkeen, sillä asuntopaikkoja voi vapautua lisää loppukesästä ja alkusyksystä. Muulloin kuin kesäaikana otetaan yhteyttä vain hakijoihin, joille tarjotaan asuntoa.

Huomioithan, että hakemus on voimassa aina kuluvan lukukauden loppuun asti. Jos haluat lukukauden lopussa pysyä edelleen hakijana, hakemus ja liitteet tulisi päivittää. Asunnoista ja hakumenettelystä voi tiedustella Latokartanon ylioppilaskylän toimistosta.


Hakemuksen tarkemmat täyttöohjeet:

 • Verotettava tulo (ansiotulo+pääomatulo) valtionverotuksessa: Verotustodistuksessa kohdat “Verotettavat ansiotulot valtionverotuksessa” + ”Verotettavat pääomatulot”.
 • Varallisuus (arvioitu käypä arvo), verotuksessa huomioitava: Arvioitu sijoitusvarallisuuden määrä (sis. arvopaperit, maat ja kiinteistöt).
 • Kuluvan vuoden kokonaiskuukausitulot (arvio ansiotuloista): Arvio kuluvan kalenterivuoden ansiotuloista. Mukaan ei lasketa opintorahaa, asumislisää eikä muita sosiaalietuuksia.
 • Valtion takaamat opintolainat (kokonaismäärä) ja/tai muut lainat: Kuluvan vuoden tieto. Muilla lainoilla tarkoitetaan valtion verotuksessa huomioitavia lainoja.
 • Haettava huoneisto: Merkitse ensisijainen hakukohde ruutuun numerolla 1 ja toissijainen hakukohde ruutuun numerolla 2. Esimerkiksi jos haluat hakea yksiötä, mutta myös soluasunto käy, merkitse yksiö numerolla 1 ja soluasunto numerolla 2. Soluasuntoa haettaessa voit myös laittaa soluvaihtoehdot mieleiseesi järjestykseen. Esimerkiksi sekasolu ensisijaisena vaihtoehtona numerolla 1 ja tyttö-/poikasolu toissijaisena vaihtoehtona numerolla 2. Jos jokin hakukohde ei ehdottomasti käy, merkitse se numerolla 0.
 • Lisätiedot: Muut hakijan ja hänen puolisonsa taloudellista asemaa koskevat tiedot, velat, huoltovelvollisuus, vammaisuus, sairaus yms. (voi esittää myös liitteessä)
 • Asuntoa koskevat toivomukset: Esimerkiksi toiveet soluhuoneen koosta tai pääsemisestä samaan soluun toisen henkilön kanssa.

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Läsnäolotodistus tai uusilta opiskelijoilta ilmoitus yliopistoon hyväksymisestä (=hyväksymiskirje), kopio riittää.
 • Virkatodistus, josta selviävät perhesuhteet (myös puolisolta). (Todistus siviilisäädystä)
 • Oikeaksi todistettu jäljennös verotustodistuksesta, viimeksi vahvistetusta verotuksesta (myös puolisolta).
 • Todistus valtion takaamien opintolainojen määrästä ja muista lainoista. Tarvitaan vain, mikäli hakijalla on omaisuutta, johon lainat kohdistuvat.
 • Opintosuoritusote (ei koske maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uusia opiskelijoita), epävirallinen ote riittää.
 • Muut mahdolliset todistukset, kuten lääkärintodistus, irtisanomisilmoitus tai todistus varusmiespalveluksesta